Strikke » Brands » Regia » 8-Ply »

8-Ply 150g

75% Ull, 25% Polyamid